Handledning & utbildning

Handledning

I handledningen fokuserar vi på vad du önskar få hjälp med i kontakten med dina patienter. Vi anpassar tillvägagångssättet efter vad vi tillsammans upptäcker att du som handledd redan behärskar och var du stöter på svårigheter. På så sätt kan vi sträva efter att du ska få lära känna dig själv bättre och hitta dina blinda fläckar i patientarbetet, så att du kan möta dina patienter på ett mer hjälpsamt och genuint sätt. 

Handledning fungerar bra över videolänk. Grupphandledning erbjuds på förfrågan.


Planerade utbildningar

Tredagars ISTDP pre core planeras i Göteborg hösten 2024.

En treårig ISTDP coreutbildning planeras hösten 2024 i Göteborg, som kommer hållas av mig i samarbete med Tobias Nordqvist. Mer info kommer längre fram men det går att anmäla intresse redan nu. Pre core är ett förkunskapskrav för att gå core.

Föreläsning erbjuds på förfrågan.