Handledning

Jag erbjuder metodspecifik ISTDP-handledning och processhandledning, både individuellt och i grupp. Handledning fungerar bra över videolänk.

I handledningen fokuserar vi på vad du önskar få hjälp med i kontakten med dina patienter. Vi anpassar tillvägagångssättet efter vad vi tillsammans upptäcker att du som handledd redan behärskar och var du stöter på svårigheter. På så sätt kan vi sträva efter att du ska få lära känna dig själv bättre och hitta dina blinda fläckar i patientarbetet, så att du kan möta dina patienter på ett mer hjälpsamt och genuint sätt.

Utbildning

Jag erbjuder utbildning, föreläsning och workshops. 

Tredagars ISTDP pre core planeras i Göteborg hösten 2024.

En treårig ISTDP coreutbildning planeras våren 2025 i Göteborg, som kommer hållas av mig i samarbete med Tobias Nordqvist. Mer info kommer längre fram men det går att anmäla intresse redan nu. Pre core är ett förkunskapskrav för att gå core.